Ortodoncja

Konsultacja 150 zł
Modele diagnostyczne 50 zł
Pantomogram / telerentgenogram dla pacjentów ortodontycznych  70 zł
Opracowanie planu leczenia ortodontycznego (analiza modeli, analiza rtg) 150 zł
 

Profilaktyka ortodontyczna

Szlifowanie zębów mlecznych 50 zł
Płytka przedsionkowa 50 - 200 zł
 

Aparaty ortodontyczne wyjmowane 

Aparaty wyjmowane  800 - 1000 zł
Aparat Hyrax, Hassa, Pendulum  1000 zł
Aparaty grubołukowe ( BH, QH, GH, łuk językowy ) 350 - 500 zł
Dodatkowa śruba 50 zł
Naprawa aparatu zdejmowanego 100 - 150 zł
Wymiana klamry 80 zł
Wizyta kontrolna 100 zł
Maska twarzowa 400 zł
Trainer 450 zł
 

Aparaty ortodontyczne niezdejmowane

Utrzymywacz przestrzeni 200 zł
Płyta Nance’a 350 zł
Łuk goshgarian 250 zł
Łuk bihelix 300 zł
Łuk quadhelix 350 zł
Hyrax 1000 zł
Łuk językowy 350 zł
Aparat stały czynnościowy AdvanSync 2000 zł
 

Leczenie aparatem stałym

Aparat cienkołukowy (pełny łuk) w zakresie jednej szczęki 2200 zł
Aparat cienkołukowy (łuk częściowy) w zakresie jednej szczęki 1500 zł
Aparat stały z zamkami estetycznymi (porcelanowe lub szafirowe) 3200 zł
Aparat stały z zamkami samoligaturującymi Damon Q 3000 zł
Aparat stały z zamkami samoligaturującymi estetyczny 4000 zł
Aparat lingwalny fragmentaryczny 3000 zł
Aparat lingwalny Standard  3500 - 4000 zł
Aparat  Incognito Lite 6500 zł
Aparat Incognito , Harmony 9500 zł
Wizyta kontrolna z aparatem stałym  200 zł
Wizyta kontrolna z wymianą łuku/łuków 250 - 300 zł
Wizyta kontrolna z aparatem lingwalnym fragmentarycznym  200 zł
Wizyta kontrolna z aparatem lingwalnym całym 400 zł
Wizyta z Incognito 300 zł
Szyna nagryzowa 350 zł
Implant ortodontyczny 500 zł
Distalizer 600 zł
Separacja 30 zł
Zdjęcie aparatu stałego z oczyszczaniem zębów 150 zł
 

Aparaty płytkowe (Clear Aligner)

Wyciski, diagnostyka 200 zł
Set-up - 1 łuk 500 zł
Jeden etap - 3 szynowy 500 zł
Aparat Invisalign wycena indywidualna
 

Leczenie retencyjne

Retainer stały 350 zł
Aparat retencyjny zdejmowany 400 zł
Szyna retencyjna 250 zł
Kontrola retencji 100 zł
szyna z przestawieniem zęba  400 zł