Dermatologia

 

Porada lekarska 120 zł
Konsultacja lekarska do zabiegu bezpłatna
Ocena dermoskopowa znamion barwnikowych 100 zł
Wycinek diagnostyczny pojedynczej zmiany 200 zł
Badanie histopatologiczne (1 zmiany) 50 zł