Poradnik Pacjenta

Spirometria jest bezbolesna, nie wymaga przygotowań, trwa kilka minut, a daje cenne informacje: pozwala ocenić pracę i pojemność płuc. Dlatego powinien ją zrobić każdy palacz papierosów.

Spirometria to najczęstrze badanie czynnościowe płuc, niezbędne do diagnozowania i kontrolowania leczenia chorób obturacyjnych, które powodują zwężenie dróg oddechowych i utrudniają oddychanie, m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
Specjaliści podkreślają, że choć badanie należy do niezwykle prostych, nie jest zwyczajnym oddychaniem przez rurkę i wymaga od pacjenta pewnego wysiłku oraz dokładnego wykonywania poleceń. Trzeba w odpowiednim momencie i we właściwy sposób nabierać i wydmuchiwać powietrze. Specjalista wykonujący badanie musi to od pacjenta wyegzekwować, w przeciwnym razie wyniki nie będą prawdziwe. Wskazane jest luźne ubranie, które umożliwi głębokie nabieranie powietrza . Spirometrii nie powinno się wykonywać bezpośrednio po wysiłku fizycznym.
Kto powinien się przebadać?
Spirometrię powinien robić raz na dwa lata każdy palacz papierosów powyżej 40 r.ż. , niezależnie od tego, czy ma objawy choroby. Badanie

zaleca się też osobom, które mają kaszel, duszność, łatwo się męczą, niezależnie od tego, czy są palaczami, czy nie.

Cytologia to najbardziej powszechna metoda diagnozowania raka szyjki macicy. Klasyczne badanie cytologiczne ma czułość około 60%, a więc u części kobiet ze zmianami w szyjce macicy nie zostają one wykryte przy ocenie mikroskopowej dokonywanej przez cytologa. Mówimy wtedy o wyniku fałszywie ujemnym. Z takiej próbki nie można też wykonać badań dodatkowych, uzupełniających, np. zakażenie HPV.
Cytologia umożliwia tylko wykrycie nieprawidłowych komórek w nabłonku szyjki macicy. Mimo, iż większość z tych nietypowych komórek powstaje w wyniku przetrwałej infekcji HPV, to badanie cytologiczne nie wykrywa bezpośrednio wirusów HPV, w szczególności typów wywołujących raka szyjki macicy ( onkogennych ).
Cytologia na podłożu płynnym ( LBC – z ang. Liquid based cytology ) powoli zastępuje cytologię klasyczną. Różnica polega na tym, ze w cytologii LBC wymaz z szyjki macicy pobiera się na specjalne płynne podłoże, które następnie w pracowni cytologicznej poddawane jest dalszym procedurom laboratoryjnym ( w klasycznej cytologii wymaz pobiera się bezpośrednio na szkiełko mikroskopowe ).
Cytologia na podłożu płynnym LBC zwiększa nawet dwukrotnie wykrywalność komórek nieprawidłowych w szyjce macicy w porównaniu z klasyczną cytologią. Lepsza jest, jakość preparatów, a to umożliwia ich lepszą ocenę, mniej jest więc preparatów nie nadających się do oceny, rzadziej zachodzi potrzeba powtórzenia pobrania próbki.
Można też wykonać dodatkowe badania genetyczno – molekularne z jednej próbki, np. Chlamydia, HPV. Metoda LBC pozwala, więc na możliwość wykonania badania cytologicznego połączonego z testem molekularnym w kierunku zakażenia wirusami HPV. Jest to tzw, cytoHPVtest. Należy pamiętać, że badanie cytologiczne na podłożu płynnym LBC skojarzonego z testem na obecność wirusów HPV gwarantuje bardzo wysoką skuteczność, jeśli chodzi o profilaktykę oraz wczesne wykrycie raka szyjki macicy