Radiologia

USG TARCZYCY 140 zŁ
USG PIERSI 150 zŁ
USG JAMY BRZUSZNEJ 140 zŁ
USG UKŁADU MOCZOWEGO 140 zŁ
USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH OBWODOWO 150 zŁ
USG SZYI  140 zŁ
USG JĄDER 150 zŁ
USG ŚLINIANEK 140 zŁ