Radiologia

USG TARCZYCY 120 ZŁ
USG PIERSI 150 ZŁ
USG JAMY BRZUSZNEJ 120 ZŁ
USG UKŁADU MOCZOWEGO 120 ZŁ
USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH OBWODOWO 150 ZŁ
USG SZYI  120 ZŁ
USG JĄDER 150 ZŁ
USG ŚLINIANEK 120 ZŁ