Radiologia

 

Pantomogram CD 70 zł
Pantomogram CD plus wydruk  80 zł
Zdjęcie cefalometryczne (telerentgenogram) 70 zł